Karikatūra trys juodos varnos

42 Įvairūs faktai apie tamsią karikatūrų pusę - Data:

Pasaka - Katinėlis ir Gaidelis

O tiek kapitalistinės, tiek socialistinės valstybės, įtrauktos į karą su šiomis trimis šalimis, karo nenorėjo ir dauguma jų darė viską, kad jo išvengtų. Pačiam paprasčiausiam atsakymui į klausimą, kas sukėlė Antrąjį pasaulinį karą, pakanka dviejų žodžių: Adolfas Hitleris.

karikatūra trys juodos varnos

Kuriam iš dviejų pasaulinių karų skirta karikatūra - šaltinis A? Atsakymą pagrįskite dviem argumentais. Kuriam karo etapui - pradžiai, viduriui ar pabaigai - skirta ši karikatūra šaltinis A? Paaiškinkite, kodėl priėmėte tokį sprendimą.

karikatūra trys juodos varnos

Kuriam iš dviejų pasaulinių karų skirtas plakatas - šaltinis B? Kuriais metais anksčiausiai galėjo atsirasti toks plakatas šaltinis B? Paaiškinkite žemėlapio šaltinis C legendos ženklų reikšmę. Įvardykite žemėlapio šaltinis D legendos karikatūra trys juodos varnos bendrą reikšmę.

karikatūra trys juodos varnos

Paaiškinkite, ką žemėlapyje šaltinis D reiškia valstybių žymėjimas skirtingais legendos ženklais 1, 2 ir 3. Remdamiesi žiniomis, pateikite konkretų to meto tarptautinių santykių pavyzdį, iliustruojantį šį teiginį.

Šaltinio E autorius aiškiai nurodo Antrąjį pasaulinį karą sukėlusius kaltininkus.

Remiantis paleografine analize, kurią atliko vokiečių istorikas Ralfas Pesleris Ralf G.

Remdamiesi žiniomis, pateikite dar vienos valstybės agresorės pavadinimą. Remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir žiniomis, pateikite tris paaiškinimus, kodėl šie karai buvo pasauliniai.

Taip pat žiūrėkite