Ženklas prekybos sistema,

Apie autorių prẽkės žénklas, prẽkių žénklas, vienas pramoninės nuosavybės objektų, apibrėžiamas kaip bet koks žymuo, kurio paskirtis yra atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekės ženklo pagrindinė funkcija — suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių ir arba paslaugų identiškumo garantiją.

  • Ekologiniai ženklai užtikrina, kad buvo laikomasi tam tikrų principų produkto gamybos ir platinimo metu, t.
  • CE ženklu pažymėti gaminiai be kliūčių vežami į visas Europos ekonominės erdvės šalis.
  • prekės ženklas - Visuotinė lietuvių enciklopedija
  • Prekių ženklų teisinis reglamentas | MARKETINGO VALDYMAS

Prekės ženku gali būti žodžiai, asmenų pavardės ir vardai, meniniai pseudonimai, įmonių pavadinimai, šūkiai, raidės ir skaitmenys, piešiniai, emblemos; erdvinės formos gaminių išorinis vaizdas, jų pakuotė ar talpyklosspalva, spalvų derinys ar jų išdėstymas, bet koks minėtų žymenų derinys. Prekės ženklo savininkas gali būti fizinis ir juridinis asmuo ar asmenų sąjunga asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir kita.

ženklas prekybos sistema

Skiriamoji identifikacinė ženklas prekybos sistema sudaro ne tik prekės ženklo esmę, bet ir jo apsaugos pagrindą. Prekės ženklo teisinės apsaugos pagrindiniai principai: prekės ženklo registracija, prekės ženklo apsaugos teritorinis pobūdis, prekės ženklo apsauga galioja tik toms prekėms ir arba paslaugoms, kurioms žymėti jis yra įregistruotas vadinamasis specifikacijos principas.

ženklas prekybos sistema

Prekės ženklo apsauga grindžiama principu pirmas laike, pirmas teisėje, kurio esmė yra arba pirmumas registruojant prekės ženklą, arba pirmumas pradedant jį naudoti.

Daugumoje valstybių registracija yra privaloma tam, kad ženklui toje konkrečioje valstybėje būtų suteikta apsauga išimtinių teisių pagrindu. Kai kuriose jurisdikcijose prekės ženklas gali būti saugomas kvalifikuoto naudojimo pagrindu neatliekant jokių registravimo formalumų pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Austrijoje, Danijoje, Vokietijojebet ir šiuo atveju rekomenduojama įregistruoti prekės ženklą, nes kilus ginčui gali būti ypač sunku įrodyti neįregistruoto prekės ženklas prekybos sistema naudojimą ir tokio naudojimo mastą.

ženklas prekybos sistema

Prekės ženklo apsauga gali būti garantuojama tarptautiniu, regioniniu arba nacionaliniu lygiu. Pagrindiniai tarptautiniai teisės aktai yra Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo paskutinį kartą peržiūrėtapapildytaLietuva prisijungė ; Paryžiaus konvencija ir Pasaulio prekybos organizacijos Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba Lietuva prisijungė stodama į Pasaulio prekybos organizaciją.

  • Он должен был знать, что случится, если АНБ не получит кольцо, - и все же в последние секунды жизни отдал его кому-то.
  • Если бы Танкадо не вернулся к анализу программы после ее выпуска свет, он ничего бы не узнал про этот «черный ход».
  • Sąžiningos prekybos ženklų įvairovė
  • CE ženklinimas – Vikipedija

Prekės ženklo tarptautinę registraciją reglamentuoja Madrido sutartis dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos persvarstyta, iš dalies pakeista ir papildyta ir Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas Lietuva prisijungė Šias tarptautines sutartis administruoja Pasaulinė intelektinės nuosavybės apsaugos organizacija.

Europos Sąjungos pagrindiniai dokumentai prekės ženklo srityje yra Europos Sąjungos Tarybos direktyva dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo kodifikuota redakcijaTarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo kodifikuota redakcijanuo apima ir Lietuvą.

Europos Sąjungoje prekės ženklus registruoja Vidaus rinkos derinimo tarnyba būstinė Alicantėje.

ženklas prekybos sistema

Nacionaliniu lygiu prekės ženklai registruojami kreipiantis ženklas prekybos sistema atitinkamą tos šalies instituciją Lietuvoje — į Valstybinį patentų biurą, įkurtąPrekės ženklo apsauga galioja tik tos šalies teritorijoje. Už neteisėtą prekės ženklo naudojimą gali būti taikoma civilinė, baudžiamoji ar administracinė atsakomybė.

Prekės ženklai pradėti naudoti viduriniais amžiais, kai iš amatininkų ir pirklių gildijų narių buvo reikalaujama pažymėti savas prekes.

ženklas prekybos sistema

Pirmasis su prekės ženklu susijęs įstatymas priimtas Prancūzijoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę priimtas Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas.

Optimum pamokos: Modulis \

Nuo prekės ženklo teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą ženklas prekybos sistema Prekių ženklų įstatymas priimtas ; pakeistas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir prisijungus prie Bendrijos prekių ženklų sistemos. Pagal šį įstatymą, žymuo nepripažįstamas prekės ženklu, jei neturi jokio skiriamojo požymio, žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, vertę, geografinę kilmę, paslaugų teikimo laiką ir kitas prekės ar paslaugos charakteristikas, jei gali suklaidinti visuomenę pavyzdžiui, dėl prekės rūšies, kokybėsprieštarauja dorovei, visuomenės normoms, sudarytas tik iš geografinės nuorodos ženklas prekybos sistema, Lietuvos Respublikos oficialiojo ar tradicinio trumpojo valstybės pavadinimo, herbo, vėliavos ar juos mėgdžiojantis, taip pat sudarytas iš garantinių ir prabos ženklų, antspaudų, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklų jei nėra oficialaus leidimo juos naudoti ženkleyra didelės vertės simbolis, ir kai kuriais kitais ženklas prekybos sistema.

ženklas prekybos sistema

Taip pat žiūrėkite