Apibūdinkite pagrindines verslo ir vartotojų prekybos galimybes,

užsienio prekybos informacinę sistemą

KAIP vertinsime padarytą pažangą? Rekomenduojama verslo plano struktūra: Nurodykite priežastis, dėl kurių nusprendėte rengti verslo planą, pateikite trumpą įmonės charakteristiką veikla, dydis, kapitalas, darbuotojų skaičiusapibūdinkite numatomas prekes ar paslaugas ir jų rinką, naudą vartotojams, prognozuojamą pelną ir kokios pagrindinės tam prielaidos.

Įmonės pristatymas. Parengti šią dalį gali padėti įmonės įstatai, nuostatai ar kiti steigimo dokumentai. Rinkos analizė. Apibūdinkite rinką ir išmatuokite jos dydį klientų skaičiumi. Nurodykite, kokia paklausa yra šiuo metu ir kokio rinkos augimo tikitės ateityje. Įvertinkite, kokią rinkos dalį užima konkurentai.

Ne papildoma veikla

Svarbu paaiškinti, prekybos sistema st jean sur richelieu Jūsų prekės ar paslaugos skiriasi nuo prekių ar paslaugų, kurias siūlo ar ateityje pasiūlys konkurentai. Įvardykite, su kokiomis kliūtimis galite susidurti žengdami į rinką ir kaip jas galima įveikti. Paminėkite, kokioms klientų grupėms taikote savo prekes ar paslaugas.

SSGG analizė.

Objektyviai išanalizuokite savo verslo idėjos silpnybes ko įmonė negali atliktistiprybes ką įmonė yra pajėgi atliktigalimybes potencialiai naudingas sąlygas įmonei ir grėsmes potencialiai nenaudingas sąlygas įmonei. Ši analizė jus privers apžvelgti ne tik savą verslą, bet ir įvertinti konkurentų veiklą bei esamus įvykius rinkoje. Tikslų apibrėžimas.

ateities aukso prekybos signalai

Aprašykite, kokią savo įmonę įsivaizduojate ilguoju laikotarpiu, pvz. Užsibrėžkite tikslus, kurie padės pasiekti sukurtą įmonės viziją. Įsivardinkite priemones ir veiksmus, kuriais tikslą pasieksite.

Prakąsta kriaušė — ne obuolys?

Nurodykite projekto finansavimo poreikį ir šaltinius, kiek ir kam reikės pinigų, kokie galimi finansavimo šaltiniai, kada reikės lėšų, kokią naudą turės finansuotojas ir kaip ją gaus? Visiškai tiksliai apskaičiuoti, kiek reikės pinigų, sunku, todėl numatykite lėšų rezervą.

Įvertinti planuojamo kurti verslo perspektyvas ir rezultatus padės Verslo plano finansinė skaičiuoklė. Sudarant pelno prognozę, būtina įvertinti pardavimus ir numatomas pajamas.

Pelno prognozę galima apskaičiuoti tik įvertinus produkcijos paslaugų gamybos bei realizavimo sąnaudas. Pelno rodiklis bus svarbus ne tik asmeniui, pradedančiam verslą, bet ir bankui, suteikiant paskolą. Pinigų srautų prognozė. Šios prognozės tikslas — parodyti, ar užteks pinigų veiklai bet kuriuo projekto įgyvendinimo momentu.

Stipri idėja, paremta istorijomis

Joje fiksuojamos ne pajamos ir sąnaudos, bet pinigų mokėjimai ir gavimai. Prie verslo plėtimo projekto taip pat pridedamas prognozuojamas įmonės buhalterinis balansas. Rinkodara būtina siekiant sukurti konkurencinį pranašumą, palaikyti lojalių klientų ratą bei etiškai ir garbingai nugalėti konkurentus. Įtikinamai išdėstykite ėjimo į rinką strategiją, pardavimo koncepciją ir numatykite pardavimą skatinančias priemones.

Išvardinkite gamybos ar paslaugų operacijų seką, paaiškinkite, kas ir kokias veiklas atliks, kam bus samdomi subrangovai, kaip bus atliekama kokybės kontrolė. Vietos analizė.

Prekių ženklas - ir mažo verslo turtas - Verslo žinios

Apibūdinkite, kaip vieta daro įtaką produkto gamybos ar paslaugos teikimo procesui, t. Nurodykite, ar turimi patalpų plotai yra pakankami ir pritaikyti numatytai veiklai, jos plėtrai. Svarbu nuspręsti, ar įrengimai veiklai vykdyti, plėsti bus perkami, išsinuomojami, ar bus pasinaudota išperkamosios nuomos galimybe.

Pateikite ne tik įsigyjamų, bet ir jau turimų įrengimų sąrašą, jų charakteristikas.

Ilja Laurs apie laiko planavimą

Nurodykite įrengimų balansines vertes ir nusidėvėjimą, jų likvidumą. Nurodykite, ar firma turės savo transportą, ar naudosis kitų įmonių paslaugomis. Pateikite numatomas transporto apibūdinkite pagrindines verslo ir vartotojų prekybos galimybes.

Nurodykite, kokio transporto reikės veiklai plėsti. Aprašykite ne tik naudotinų atsargų charakteristikas, bet ir jų alternatyvas.

nse aktyviausios akcijų opcionai

Nurodykite, kiek jos kainuos, koks jų rezervas bus reikalingas, taip pat kainų stabilumą ir atvežimo galimybes. Nurodykite apibūdinkite pagrindines verslo ir vartotojų prekybos galimybes dažnai bus perkamos atsargos, kokiomis partijomis ir kokios bus apmokėjimo bei pristatymo sąlygos.

Nurodykite, kaip bus atrenkami tiekėjai, apibūdinkite alternatyvius tiekimo kanalus. Pardavimų prognozė. Įvardinkite kokios pardavimų apimties siekiate. Prognozuokite, kaip pasiskirstys pardavimai ir kokių rezultatų galite tikėtis kiekvienoje tikslinėje klientų grupėje.

Kokių veiksmų imsitės, jei pardavimai bus didesni ar mažesni nei prognozavote, kokie neigiami aplinkos veiksniai gali veikti pardavimus, kaip šių veiksnių rengiatės išvengti. Valdymas ir personalas. Numatykite reikalingų darbuotojų skaičių ir plėtros poreikį, nustatykite, kaip bus sudaryta vadovybė ir kaip bus organizuota įmonės struktūra ir valdymas. Aprašykite, kokia turėtų būti darbuotojų patirtis ir kvalifikacija, koks numatomas vidutinis darbo užmokestis.

Taip pat žiūrėkite